Mission

Vi vil afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund.


VISION

Alle ældre og udlændinge i Europa skal have mulighed for at hjælpe hinanden. Denne ressource er uundværlig i en verden hvor der kommer flere ældre og globaliseringen tager fart.


SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED

Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed med fokus på to primære målgrupper:

  • Ældre borgere der er ensomme eller er i risikogruppen for ensomhed

  • Udlændinge der vil integreres i det danske samfund ved at lære bedre dansk

Vi arbejder med disse to målgrupper ved at skabe synergi mellem de respektive behov:

  • Ældre borgere der er ensomme får selskab der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen. Samtidig hjælper de udlændingen med at øve dansk og blive integreret.

  • Ældre borgere der ikke er ensomme, kan have lyst til at hjælpe udlændinge med at øve dansk og blive integreret i det danske samfund. Dette kan virke forebyggende for ensomhed.

Elderlearn har som socialøkonomisk virksomhed fokus på at reinvestere en del af overskuddet for at komme tættere på målet om at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Det gøres bl.a. ved at:

  • Matche ældre og udlændinge der ikke bor i en samarbejdskommune (i det omfang vi nu kan hjælpe)

  • Prøve nye initiativer af, for at blive klogere på, hvordan vi kan identificere ældre og udlændinge der ikke er i meget kontakt med kommunen

  • Holde foredrag og oplæg om vores arbejde og dele viden samt erfaringer

  • Div. løbende aktiviteter

Iblandt de forskellige former for socialøkonomiske virksomheder, går Elderlearn under kategorien “støttet social virksomhed”. De forskellige definitioner ses her:

Kilde: http://socialvirksomhed.dk

Kilde: http://socialvirksomhed.dk