Mission

Vi vil afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund.


VISION

Alle ældre og udlændinge i Europa skal have mulighed for at hjælpe hinanden. Denne ressource er uundværlig i en verden hvor der kommer flere ældre og globaliseringen tager fart.


Socialøkonomisk virksomhed

Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed der har fokus på to primære målgrupper:

  • Ældre borgere der er ensomme eller er i risikogruppen for ensomhed

  • Udlændinge der vil integreres i det danske samfund ved at lære bedre dansk

Vi arbejder med disse to målgrupper ved at skabe synergi mellem de respektive behov:

  • Ældre borgere der er ensomme får selskab der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen. Samtidig hjælper de udlændingen med at øve dansk og blive integreret.

  • Ældre borgere der ikke er ensomme, kan have lyst til at hjælpe udlændinge med, at øve dansk og blive integreret i det danske samfund. Dette kan virke forbyggende for ensomhed.

Elderlearn har som socialøkonomisk virksomhed fokus på at re-investere en del af overskuddet for at komme tættere på missionen om at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Det gøres bl.a. ved at:

  • Matche ældre og udlændinge der ikke bor i en samarbejdskommune (i det omfang vi nu kan hjælpe)

  • Prøve nye initiativer af, for at blive klogere på, hvordan vi kan identificere ældre og udlændinge der ikke er i meget kontakt med kommunen

  • Holde foredrag og oplæg om vores arbejde og dele viden samt erfaringer

  • Div. løbende aktiviteter

I kategorien for de forskellige former for socialøkonomiske virksomheder, går Elderlearn under kategorien som en “Støttet social virksomhed”. De forskellige definitioner ses her:

Kilde: http://socialvirksomhed.dk

Kilde: http://socialvirksomhed.dk