Hvorfor Elderlearn?

Elderlearns stifter, Andreas Reventlow, skrev speciale om ensomhed på plejehjem. Det viste sig at det er utroligt vigtigt for de ældre at have en rolle og at kunne bidrage med noget. Han ville gerne give dem muligheden for at hjælpe andre. Det kan de, hvis de får besøg, af en der er i gang med at lære dansk.

Andreas brænder selv for at lære sprog og har lært fransk og tysk ved at finde et arbejde, hvor ingen ville tale hverken engelsk eller dansk til ham. Det var utroligt effektivt, og han vil gerne give andre den samme mulighed.


Hvad håber vi at opnå med elderlearn?

Vi går benhårdt efter at udbrede konceptet til alle kommuner i landet og også gerne til andre lande. Det er meget motiverende at kunne hjælpe personer på ældre og integrationsområdet samtidigt.

Vi vil gerne give alle muligheden for at lære sprog på en sjov og effektiv måde, og vi synes det er synd, hvis de ældre, der gerne vil hjælpe, ikke får muligheden for det.


MANGE UDLÆNDINGE HAR BRUG FOR DANSKE BESØGSVENNER

Danskeleverne kan enten komme på besøg på det lokale aktivitetscenter, i ældreklubben, på plejehjemmet eller hjemme hos dig selv. Selvom du modtager hjemmehjælp eller er endda lider af mild demens vil mange udlændinge meget gerne besøge danskere.

Vi giver ældre i Ishøj, Høje-Taastrup, Nyborg, København og Frederiksberg mulighed for at blive besøgsvenner. Her samarbejder vi med hjemmeplejen og mange plejecentre og ældreboliger, der sætter os i kontakt med de ældre besøgsvenner.

Vi ser det som et godt supplement til engagement i frivilligt arbejde, den lokale ældreklub eller aktivitetscenteret.

Du kan tilmelde dig her.