Betingelser for oprettelse på Elderlearn.dk

Gældende fra 01/01-2018

 • Du skal være 18 år eller ældre for at tilmelde dig
 • Som sprogstuderende skal du have en ren straffeattest - denne indhentes i forbindelse med det første besøg.
 • Det forventes at du mødes med din matchede partner minimum hver uge eller hver anden uge i minimum én time pr. gang.
 • Det forventes at du er indstillet på at mødes med din matchede partner i en periode på minimum 4 måneder og gerne længere.
 • Det er din egen ulykkesforsikring der dækker under enhver form for besøg.
 • Du kan til enhver tid afmelde dig Elderlearn besøg. Dette skal ske skriftligt eller mundligt til Elderlearn og til din matchede partner.
 • Når du opretter en profil på Elderlearn.dk, skal du som minimum udfylde alle de obligatoriske felter i oprettelsesformularen.
 • Du har tavshedspligt og må ikke videregive personlige oplysninger om brugeren uden dennes accept. Det betyder, at du ikke må fortælle eller gengive om din besøgsvært og om, hvad personen har fortalt dig om sine personlige forhold. Dog undtaget almindelig oplysningspligt når menneskers liv og velfærd er truet.
 • Du må gerne drøfte besøgsværtens situation og jeres indbyrdes forhold med din kontaktperson, der også har tavshedspligt.
 • Du må ikke modtage gaver, arv eller lignende fra brugeres. Reglen beskytter både din vært, dig selv, jeres indbyrdes forhold. Den beskytter dig mod at komme under mistanke for at udnytte besøgsforholdet økonomisk og beskytter dig mod at komme i en taknemmelighedsgæld eller lignende til den ældre. Reglen beskytter på lignende vis besøgsværten.
 • Du må ikke påtage sig andres lønnede arbejde, det vil sige: Du må ikke påtage sig de opgaver, som kommunen er pligtig til at løse gennem sit lønnede personale. Det drejer sig typisk om den fysiske omsorg og pleje af svage ældre. Reglen beskytter dig mod at blive misbrugt af kommunen til at løse opgaver, som kommunen skal sørge for.
  Endelig gør reglen det muligt for dig og Elderlearn at samarbejde med for eksempel hjemmeplejen og den enkelte hjemmehjælper til gavn for brugeren, fordi de ansatte ved, at du og de andre frivillige ikke ønsker at overtage deres opgaver eller true deres job.
 • VIGTIGT: Ved at indtaste din e-mail adresse giver du os muligheden for automatisk at kunne fremsende e-emails til dig i forbindelse med dine Elderlearn besøg. Du accepterer samtidigt, at vi må sende nyhedsbreve og notifikationer til dig.
 • Ved at indtaste dit mobiltelefonnummer accepterer du, at vi må sende beskeder via SMS til dig vedrørende dine besøg og Elderlearn.dk
 • Det er ulovligt at indtaste en falsk (en andens) e-mail adresse, telefonnummer eller andre oplysninger relateret til andre personer end dig selv - Medmindre du har fuldmagt, mundligt eller skriftligt, til at tilmelde en anden person, feks. en ældre borger der gerne vil tilmeldes for at få besøg. Alle tilfælde af brug af urigtige oplysninger vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-nummer, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.
 • Ved tilmelding på Elderlearn.dk giver du samtidigt samtykke til, at Elderlearn.dk må vise din profil til andre tilmeldte på Elderlearn.dk, herunder både via e-mail og sidevisninger på Elderlearn.dk. En profilvisning kan indeholde oplysninger om dit navn og telefonnummer, din adresse og dine interesser, samt andre relevante oplysninger i forbindelse med dit Elderlearn besøg.
 • Elderlearn.dk tilstræber, at sitet primært indeholder aktive personer og forbeholder sig retten til at slette inaktive brugere (personer der ikke besøger hinanden) manuelt, såvel som via automatiserede slettejobs. Dette er for hele tiden at holde en aktiv database med aktive matches og besøg.
 • Elderlearn bestræber sig på at dokumentere alle Elderlearn besøg, ved at tage et billede at det matchede par ved første møde. Ved tilmelding til Elderlearn.dk giver du Elderlearn samtykke til at må benytte disse billeder kommercielt, online og offline, i trykte medier, samt digitalt. Det er altid muligt at frabede sig at få taget billede ved første besøg og dette vil blive respekteret.
 • Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos Elderlearn SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis Elderlearn bedømmer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre Elderlearn deltagere.
 • Elderlearn er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og har forpligtet sig overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på Elderlearn.dk og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger.
 • Elderlearn forbeholder sig alle rettigheder til alt materiale vist på websitet, herunder alle varemærker, logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, brugsvilkår og tekst. Det gælder også i forbindelse med levering af andre tjenester i tilknytning til brugen af Elderlearn.dk, eller tjenester som Elderlearn.dk har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises, uden skriftlig godkendelse fra Elderlearn.dk. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af Elderlearn eller andre rettighedshavere. Ved overtrædelse af ovenstående kan man pådrage sig erstatningsansvar jf. reglerne i almindelig dansk ret.
 • Elderlearn forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. En Elderlearn bruger anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på websitet. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på websitet. For de brugere, som registrerer sig på websitet, efter ændringerne er udgivet, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved tilmelding.
 • Elderlearn kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. Elderlearn påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.
 • Ovenstående regler og retningslinjer er for at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse. :-)

Persondatapolitik

Hos Elderlearn tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Elderlearn.dk. Elderlearn er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Elderlearn IVS
CVR: 39184397
Adresse: Griffenfeldsgade 58, 2200 København N
Telefonnr.: 60 56 06 53
Mail: kontakt@elderlearn.dk

Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Elderlearn.dk eller ved redigeringen af dine oplysninger, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal service samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Elderlearn.dk:

 • Fulde navn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • E-mail adresse
 • Adresse
 • Postnummer
 • Interesser
 • IP adresser der anvendes

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige interesser og geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Elderlearn.dk, således at du modtager det mest relevante og bedste matchforslag.

Opbevaring af oplysninger

Vi sletter dine data, når der ikke længere er et formål med at gemme dem, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver de personoplysninger, som blev givet ved din tilmelding på Elderlearn.dk, til Elderlearn.dk’s andre brugere med henblik på at udbrede kendskabet til din profil. Derudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning.

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter vi følgende databehandlere:

 • Squarespace Inc.
 • Apple Inc.
 • Mailchimp Inc.
 • Google Inc.
 • GoDaddy Inc.
 • UnoEuro

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

 • Elderlearn IVS kontor: Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Overførsel til tredjelande

Vi overfører i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger data til modtagere i USA.

Vi vil ikke i forbindelse med behandlingen af personoplysninger overføre dine personoplysninger til modtagere i USA eller øvrige tredjelande, der af EU-Kommissionen er karakteriseret som usikre tredjelande.

Skulle det på et senere tidspunkt blive aktuelt at overføre data til usikre tredjelande vil dette kun ske, hvis virksomheden i det pågældende tredjeland, forinden har stillet de nødvendige garantier for at modtagerens niveau for at persondatabeskyttelsen er i overensstemmelse med denne persondatapolitik samt gældende EU lovgivning.

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Elderlearn.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Elderlearn.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.
Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt Elderlearn.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Elderlearn.dk kun opbevare de oplysninger, som Elderlearn.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Elderlearn.dk's behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Elderlearn.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Elderlearn.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Elderlearn.dk kun opbevare de oplysninger, som Elderlearn.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Elderlearn.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Elderlearn.dk, tilbage kan vi i stedet være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Elderlearn.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Elderlearn.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Elderlearn.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Elderlearn.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Elderlearn.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Elderlearn.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Elderlearn.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatane begrænses.z

Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.