Frequently Asked Questions (FAQ)


Hvilke ældre kan deltage?

Alle ældre! Om du er syg eller rask.
Du skal blot have lyst til at føre en samtale på dansk med en udlænding.


Kan man også få besøg i sit hjem?

Ja det kan man. Vi arrangerer det på samme måde som besøgene på plejehjem og sørger for at sikkerheden er mindst på niveau med Ældresagens besøgsvenner. Det betyder at vi indhenter straffeattest og deltager ved første besøg hvis dette ønskes.


Tager det meget tid for plejehjemmene?

Nej. Plejehjemmene behøver kun at give os navne på de beboere, der vil deltage. Yderligere engagement tages imod med kyshånd, men forventes ikke.


Er de ældre ikke for svage til at deltage?

Vi regner med at omkring 10% af beboerne på et plejehjem vil kunne deltage. Så jo, mange af de ældre er for svage til at kunne deltage. Alle ældre, der kan føre en samtale, er dog velkomne. Dette gælder også demente.


Vil de ældre ikke blive frustrerede hvis de ikke kan forstå udlændingen?

Nogle ældre oplever det som en udfordring, hvis de modtager pleje, fra en der ikke taler perfekt dansk. Dette bliver ikke et problem her, da de ældre ikke skal modtage hjælp. Det er tværtimod de ældre, der hjælper, og de har selv meldt sig. Dermed er de ældre mere tålmodige. Vi håber, at de deltagende ældre også vil blive mere tålmodige, overfor plejere der ikke taler perfekt dansk.


Hvor lang tid varer projektet?

Plejehjem deltager normalt i en prøveperiode på 3 måneder. Herefter kan de vurdere, om de vil fortsætte. Vi håber også, at de besøgende vil deltage i minimum 3 måneder, men det står altid både ældre, plejehjem og besøgende frit for at melde sig ud.


Er der noget at tale om?

Ja. Vi sender den besøgende 20 spørgsmål dagen før hvert besøg. Spørgsmålene er så vidt muligt tilpasset både den ældre og besøgendes interesser. Vi håber, at spørgsmålene ikke er nødvendige, men vi tager ingen chancer, når det kommer til at sikre et godt besøg.


Koster det noget?

Nej. Det er gratis for både de ældre og de danskstuderende. Det koster heller ikke noget for plejehjemmene at deltage. Vores daglige drift er finansieret gennem aftaler med de respektive kommuner.