Der kommer flere ældre

Nedenstående graf viser Danmarks Statistiks forventning til udviklingen i antallet af personer over 80 år i Danmark frem til 2060.

Ældre.png

Antallet af udlændinge stiger

Både antallet af vestlige og ikke-vestlige indvandrere stiger i Danmark. Nedenstående graf viser Danmarks Statistiks forventning til det totale antal indvandrere i Danmark frem til 2060.

Indvandrere.png

Derfor er det sandsynligt, at der er flere, der gerne vil lære dansk, og flere ældre, der gerne vil have besøg, de næste mange år.

Læs mere om deltagernes oplevelser.